Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 18/2018 - 22-02-2018

  Vreemdelingenrecht - Indiening van een verblijfsaanvraag - Retributie tot dekking van de administratieve kosten – vernietiging voor zover erkende staatlozen niet zijn vrijgesteld – verwerping van de beroepen voor het overige

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.119 - 22-02-2018

  Verzoeker geboren in België in 1973 – sedert geboorte onbeperkt verblijfsrecht – openbare orde – terrorisme – gehuwd met Belgische vrouw – Belgische kinderen – art. 8 EVRM – belangenafweging – Boultif-criteria – folterpraktijken in Marokko ten aanzien van personen gelieerd aan terrorisme – art. 3 EVRM – OCAD-advies - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.167 - 22-02-2018

  Art. 9ter Vw. – zonder voorwerp – verzoeker heeft grondgebied verlaten – effectieve verblijfsplaats – ononderbroken verblijf op Belgisch grondgebied geen voorwaarde in art. 9ter Vw. – kortstondige afwezigheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.059 - 22-02-2018

  Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – een van de partners heeft afstand gedaan van de huwelijksverklaring – niet automatisch einde van de relatie - begrip gezins- of familieleven – de facto gezinsrelatie – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 17/172/B - 22-02-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – negatief advies OM – gewichtige feiten eigen aan de persoon – onderzoek inzake schijnhuwelijk hangende – opsporingsonderzoek – louter burgerlijk dossier – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 17/844/B - 22-02-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – negatief advies OM – gewichtige feiten eigen aan de persoon – opsporingsonderzoek – buiten vervolging gesteld - onderzoek hangende bij politierechtbank – geldboete betaald – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 200.115 - 22-02-2018

  Gezinshereniging – familieleden van medisch geregulariseerde - 9ter Vw. – vrijstelling materiële voorwaarden - intentie Belgische wetgever – art. 10, § 2, 5° Vw. - HvJ 18 december 2014, C-524/13, M’Bodj - vernietiging

 • Raad van State - 240.767 - 20-02-2018

  KB 3 augustus 2016 – lijst veilige landen van herkomst – Art. 57/6/1 Vw. - Albanië – Georgië - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.935 - 20-02-2018

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot van erkende vluchteling – bewijs huwelijksband - huwelijkscertificaat niet gelegaliseerd – art. 27 WIPR – getrapte bewijsregeling – rekening houden met andere geldige bewijzen - specifieke elementen van de zaak – verblijf in detentiecentrum in Israël – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 17/1735/B - 19-02-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN – negatief advies – gewichtige feiten eigen aan de persoon - lijst in KB 14 januari 2013 – opschorting uitspraak – politierechtbank – boetes inmiddels betaald – geseponeerde dossiers – geen opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek hangende – ongegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.781 - 15-02-2018

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – duurzame relatie – art. 47/1 Vw. – negatief advies wettelijke samenwoning – geen affectieve relatie - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.737 - 14-02-2018

  BGV – bijlage 13 – art. 74/14, § 3, 3° Vw. – geen termijn – openbare orde – wetsovertreding – geen automatische beslissing - persoonlijke omstandigheden – voldoende individueel onderzoek - kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.666 - 13-02-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – art. 9bis, § 2 Vw. – geen positieve invulling begrip - - doel overlappingen met andere procedures te vermijden - discretionaire bevoegdheid – motivatie - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.589 - 12-02-2018

  Art. 9bis Vw. – inreisverbod – zonder voorwerp verklaard – geen juridische grondslag – grondgebied niet daadwerkelijk verlaten – start inreisverbod – HvJ 26/07/2017, C-225/16, Ouhrami – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.595 - 12-02-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – erkenning huwelijksakte geweigerd door ambtenaar van de burgerlijke stand – kindhuwelijk – art. 40ter Vw. – geen familielid in de zin van art. 40bis, § 2 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.532 - 12-02-2018

  Unieburger – einde verblijf – EU-zelfstandige – OCMW-steun – art. 60 OCMW-wet – arbeidsovereenkomst – geen onredelijke belasting voor sociale bijstandsstelsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.494 - 09-02-2018

  BGV – detentie - terugleiding naar de grens – UDN – art. 33 Vluchtelingenverdrag – Eritrea – geen zekerheid over Dublin-overname – terugleiding naar de grens is geen loutere uitvoeringsmaatregel – aanvechtbare rechtshandeling – art. 3 EVRM – geen ernstig middel - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.510 - 09-02-2018

  BGV – detentie - terugleiding naar de grens – UDN – art. 33 Vluchtelingenverdrag – Soedan – geen zekerheid over Dublin-overname – Italië – opvangstructuren - terugleiding naar de grens is geen loutere uitvoeringsmaatregel – aanvechtbare rechtshandeling – art. 3 EVRM – ernstig middel – schorsing tenuitvoering beslissing tot terugleiding naar de grens

 • Raad van State - 240.691 - 08-02-2018

  MB tot terugwijzing - art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – tijdstip onderzoek – niet enkel bij verwijdering, maar ook bij nemen van verwijderingsbeslissing - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 199.329 - 08-02-2018

  BGV – detentie - terugleiding naar de grens – UDN – art. 33 Vluchtelingenverdrag – Eritrea – geen zekerheid over Dublin-overname – terugleiding naar de grens is geen loutere uitvoeringsmaatregel – aanvechtbare rechtshandeling – art. 3 EVRM – geen ernstig middel - verwerping

Pagina's