Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 243.306 - 20-12-2018

  Asielaanvraag – verzoek om internationale bescherming – limiet 50 aanvragen per dag – quota – mondelinge instructie staatssecretaris – uiterst dringende noodzakelijkheid – fundamenteel recht om asiel aan te vragen - schorsing

 • Raad van State - 242.623 - 11-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - cassatie

 • Raad van State - 242.567 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad van State - 242.568 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad van State - 242.039 - 02-07-2018

  Asielzoekster – art. 8 KB 21 december 2006 – taal van de stukken – art. 39/18 Vw. – geen verbod, maar mogelijkheid om stukken niet in overweging te nemen – kennis taal – art. 39/21 Vw. – verwerping

 • Raad van State - 241.990 - 28-06-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - schorsing

 • Raad van State - 241.623 - 29-05-2018

  BGV – art. 3 EVRM – ogenblik toetsing – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – onderzoek art. 3 EVRM bij nemen BGV en niet pas op ogenblik gedwongen verwijdering - verwerping

 • Raad van State - 241.625 - 29-05-2018

  BGV – ogenblik onderzoek art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – BGV wijzigt rechtstoestand betrokken vreemdeling – beslissing tot verwijdering – toetsing bij nemen BGV – zorgvuldigheidsplicht - ongegrond – verwerping

 • Raad van State - 241.649 - 29-05-2018

  Gezinshereniging – Belgische vader – verzoeker meer dan 10 jaar in België – voorwaarde van ten laste zijn –voorwaarde ten aanzien van herkomstland – art. 40ter Vw. – geen afbreuk door binnenkomst meer dan 10 jaar geleden – geen uitzondering voorzien door wetgever - verwerping

 • Raad van State - 241.565 - 23-05-2018

  Gezinshereniging – echtgenoot van een derdelander – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tewerkstelling - art. 60, § 7 OCMW-wet – vorm van maatschappelijke dienstverlenging – aanvullende bijstand - vernietiging

 • Raad van State - 241.566 - 23-05-2018

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – bewust in illegaal verblijf genesteld – ruime appreciatiebevoegdheid – geen voorwaarde toegevoegd aan art. 9bis Vw. – gegrond – cassatie

 • Raad van State - 241.290 - 24-04-2018

  Asielzoeker – landeninformatie Irak – anonieme bronnen – art. 26 KB 11 juli 2003 – beslissing niet gesteund op door verzoeker gewraakte passages – verwijzingen naar concrete e-mails of telefoongesprekken – anonieme bronnen niet verboden – identiteit bronnen moet niet worden meegedeeld - verwerping

 • Raad van State - 241.179 - 30-03-2018

  Gezinshereniging – Belgische stiefmoeder – art. 40ter Vw. - leeftijdsvoorwaarde – jonger dan 21 op ogenblik aanvraag – ouder dan 21 jaar op ogenblik beslissing - declaratief karakter – geen onherroepelijk vastgesteld verblijfsrecht op ogenblik indienen van de aanvraag – verwerping

 • Raad van State - 240.997 - 13-03-2018

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenoot erkend als vluchteling – art. 12bis Vw. – termijn – bestaan huwelijksband – onderzoek binnen termijn – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – vernietiging

 • Raad van State - 240.996 - 13-03-2018

  BGV – bevoegdheid RvV als annulatierechter – geen ambtshalve middelen opwerpen – gegrond – cassatie

 • Raad van State - 240.911 - 06-03-2018

  Bijlage 35 – art. 9bis Vw. – wettelijk verblijf – vrijstelling aantonen buitengewone omstandigheden – art. 25/2 Verblijfsbesluit – geen toelating of machtiging tot verblijf – bescherming tegen gedwongen tenuitvoerlegging BGV – verwerping

 • Raad van State - 240.912 - 06-03-2018

  Art. 9ter Vw. – bewijslast – medewerkingsplicht – aanbrengen actuele informatie – aandoening behandeld en genezen – kennelijk onredelijk - verwerping

 • Raad van State - 240.767 - 20-02-2018

  KB 3 augustus 2016 – lijst veilige landen van herkomst – Art. 57/6/1 Vw. - Albanië – Georgië - verwerping

 • Raad van State - 240.691 - 08-02-2018

  MB tot terugwijzing - art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – tijdstip onderzoek – niet enkel bij verwijdering, maar ook bij nemen van verwijderingsbeslissing - vernietiging

 • Raad van State - 240.394 - 11-01-2018

  Art. 9bis Vw. – inreisverbod – art. 74/11 Vw. – HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – aanvang inreisverbod – termijn - vernietiging

Pagina's