Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 26september2019

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 2oktober2019

  Verblijf burgers van de Unie

  Wat zijn de mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3oktober2019

  Internationaal familierecht

  Welke basisbeginselen zijn van toepassing op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding, afstamming,…?

  Turnhout
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 8oktober2019

  Basisvorming verblijfsrecht

  Een kennismaking met de verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 10oktober2019

  Omgaan met discriminerende uitspraken

  Hoe ga je om met discriminerende uitspraken van klanten, collega's, vrienden?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15oktober2019

  Basisvorming verblijfsrecht

  Een kennismaking met de verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 25oktober2019

  Tewerkstelling van vreemdelingen

  Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken.

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 7november2019

  Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

  Hoe verkrijg je een beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

  Leuven
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 19november2019

  Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

  Vorming over de medische zorg van vreemdelingen.

  Turnhout
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 22november2019

  Doeltreffend communiceren: communicatiewaaier

  Hoe communiceer je in duidelijke taal met anderstaligen?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 28november2019

  Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

  Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 10december2019

  Verblijf burgers van de Unie

  Wat zijn de mogelijkheden om als burger van de Unie in België te verblijven?

  Turnhout
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 12december2019

  Omgaan met diversiteit

  Hoe ga jij de uitdagingen van de superdiverse samenleving aan?

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Intervisie Internationaal familierecht voor gemeenteambtenaren

  In elke gemeente of regio krijgen gemeenteambtenaren te maken met knelpunten in het internationaal familierecht. Een expert in het familiaal IPR bespreekt deze knelpunten met jullie, geeft een aantal basisprincipes van het IPR mee, en gaat na wat jullie van onze dienstverlening verwachten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsreglementering EU-burgers

  In deze opleiding krijg je een helder overzicht van de voorwaarden, verblijfsprocedures, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak over vrij personenverkeer binnen de Europese Unie.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Arbeidskaarten

  Je krijgt een algemeen overzicht van de verschillende arbeidskaarten. We plaatsen de verschillende verblijfsstatuten binnen het theoretische kader van de arbeidskaartenreglementering.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Overzicht verblijfsstatuten, -documenten en -procedures

  Je krijgt een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten, de belangrijkste verblijfsprocedures en de meest voorkomende verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Verblijfsprocedures gezinshereniging

  In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's