Vorming over de verblijfsmogelijkheden en -voorwaarden voor Unieburgers.

Hulpverleners en ambtenaren die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

donderdag 27 september 2018 van 9u30 tot 12u30

VAC Jacob Van Maerlant, K. Albert I laan 1-2, 8000 Brugge

25 euro

Binnen de Europese Unie geldt een ‘vrij verkeer van personen’. Daardoor is de verblijfsreglementering voor Unieburgers veel soepeler dan die voor onderdanen van andere landen. Deze opleiding van een halve dag brengt een helder overzicht van de verblijfsmogelijkheden en -voorwaarden voor Unieburgers voor een kort of lang verblijf in België.

We overlopen:

  • de onderzoeksbevoegdheden van zowel gemeente als Dienst Vreemdelingenzaken
  • het onderzoek naar het naleven van de voorwaarden
  • de mogelijkheden van gemeente en Dienst Vreemdelingenzaken om het verblijf van Unieburgers in te trekken.

Vijf vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan deze vorming. Schrijf je dus snel in!

Agentschap Integratie en Inburgering
Sabrine Dawoud

Opgelet: Inschrijven kan enkel met PC via Internet Explorer of Firefox! Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven. Ondervind je alsnog moeilijkheden om in te schrijven? Laat het ons weten.