Vorming over de medische zorg van vreemdelingen.

Sociale diensten van verpleeginstellingen, OCMW, CAW, ziekenfondsen, intercultureel bemiddelaars, CLB, Kind & Gezin, …. Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

donderdag 22 maart 2018 van 9u30 tot 16u30

VAC Jacob Van Maerlant, K. Albert I laan 1-2, 8000 Brugge

50 euro (Broodjeslunch inbegrepen)

Zorgverleners, maatschappelijk-werkers en andere hulpverleners die (willen) doorverwijzen naar of tussenkomen in de medische zorg van vreemdelingen, staan voor de volgende vragen:

  • Wie gaat deze medische zorg betalen?
  • Welke medische kosten kunnen we recupereren? En bij wie?
  • Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

Deze opleiding van een volledige dag geeft je een overzicht voor de volgende thema’s:

  • Welke vreemdelingen hebben recht op ziekteverzekering?
  • Hoe worden de medische kosten betaald van vreemdelingen die geen ziekteverzekering hebben, bv. asielzoekers, regularisatieaanvragers, mensen zonder wettig verblijf, toeristen?
  • Wat is de impact op de medische factuur van regelingen als: tenlasteneming, privéziekteverzekering, dringende medische hulp, derdebetalers?

We starten deze vormingsdag met een eerste kennismaking met of opfrissing van de verschillende verblijfsstatuten en -documenten. Daarna gaan we dieper in op bovenstaande vragen.

Vijf vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan deze vorming. Schrijf je dus snel in!

Agentschap Integratie en Inburgering
Annika Waag

Opgelet: Inschrijven kan enkel met PC via Internet Explorer of Firefox! Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven.