Vorming over de medische zorg van vreemdelingen.

Sociale diensten van verpleeginstellingen, OCMW, CAW, ziekenfondsen, intercultureel bemiddelaars, CLB, Kind & Gezin, …. Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

dinsdag 23 oktober 2018 van 9u30 tot 16u30

VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88, 1000 Brussel 

50 euro (Broodjeslunch inbegrepen)

Zorgverleners, maatschappelijk-werkers en andere hulpverleners die (willen) doorverwijzen naar of tussenkomen in de medische zorg van vreemdelingen, staan voor de volgende vragen:

  • Wie gaat deze medische zorg betalen?
  • Welke medische kosten kunnen we recupereren? En bij wie?
  • Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn?

Deze opleiding van een volledige dag geeft je een overzicht voor de volgende thema’s:

  • Welke vreemdelingen hebben recht op ziekteverzekering?
  • Hoe worden de medische kosten betaald van vreemdelingen die geen ziekteverzekering hebben, bv. asielzoekers, regularisatieaanvragers, mensen zonder wettig verblijf, toeristen?
  • Wat is de impact op de medische factuur van regelingen als: tenlasteneming, privéziekteverzekering, dringende medische hulp, derdebetalers?

We starten deze vormingsdag met een eerste kennismaking met of opfrissing van de verschillende verblijfsstatuten en -documenten. Daarna gaan we dieper in op bovenstaande vragen.

Deze vorming is inmiddels volzet.

Agentschap Integratie en Inburgering
Veerle Evenepoel (Medimmigrant) en Sisca Rissland