Een vorming over het wettelijk kader voor mensen zonder wettig verblijf.

Hulp- en dienstverleners die concreet in contact komen met mensen zonder wettig verblijf. Geen voorkennis vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

maandag 11 juni 2018 van 9u30 tot 16u30

VAC Virginie Loveling, K. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

50 euro (Broodjeslunch inbegrepen)

Een persoon is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) mag verblijven volgens de wet. Zij vormen een heel gevarieerde groep, elk met een eigen achtergrond, eigen motieven en toekomstprojecten.  Hen begeleiden, brengt daarom heel wat uitdagingen met zich mee. Al te vaak worden mogelijke verblijfsperspectieven en toegang tot sociale rechten over het hoofd gezien.

Deze vorming biedt een brede (basis)kennis vreemdelingenrecht aan die specifiek gericht is op de ondersteuning van professionele en vrijwillige hulpverleners die in contact komen met mensen zonder wettig verblijf.

Volgende thema's komen aan bod:

  • (grond)rechten en plichten van mensen zonder wettig verblijf (dringende medische hulp, opvang, onderwijs, juridische bijstand, …)
  • een overzicht van de legale mogelijkheden om een verblijfsrecht te bekomen, met en zonder terugkeer naar het herkomstland (regularisatie, gezinshereniging, studentenstatuut, tewerkstelling als buitenlandse werknemer, …)
  • het terugkeerbeleid (gedwongen en vrijwillige terugkeer)

Deze vorming moet hulpverleners toelaten om de (grond)rechten van mensen zonder wettig verblijf beter te kunnen vrijwaren. De thema’s zijn ook belangrijk voor wie deze mensen wil begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar een bewuste en realistische keuze voor de toekomst.

Vijf vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan deze vorming. Schrijf je dus snel in!

Agentschap Integratie en Inburgering
Geert Matthys

Opgelet: Inschrijven kan enkel met PC via Internet Explorer of Firefox! Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven. Ondervind je alsnog moeilijkheden om in te schrijven? Laat het ons weten.