Wat zijn de mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken.

Professionals die in hun werk met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.
Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (5 vrijwilligers kunnen gratis deelnemen).
Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Vrijdag 21 juni 2019, van 9.30 tot 12.30 uur.

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, zaal - 00.11 - Auditorium

25 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

Sinds 3 januari 2019 is de procedure voor arbeidskaarten gewijzigd.

Voortaan moet voor een tewerkstelling van een arbeidsmigrant voor meer dan 90 dagen een gecombineerde vergunning worden aangevraagd. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.
In het Vlaams gewest wijzigen ook de voorwaarden en de inhoudelijke regelgeving met betrekking tot wie tewerkgesteld kan worden. Daarnaast is ook de arbeidskaart C afgeschaft. Wie vroeger in aanmerking kwam voor een arbeidskaart C, kan voortaan van rechtswege werken op grond van zijn tijdelijke verblijfstitel.

Tijdens deze opleiding staan we stil bij alle wijzigingen. Zowel het Vlaamse als het Brussels arbeidsmarktbeleid komen aan bod.
We maken een onderscheid tussen enerzijds migranten die specifiek naar België komen om te werken, en anderzijds andere migratievormen waarbij de vraag zich stelt met welk verblijfsstatuut in België kan worden gewerkt.

 • Kan een Syrische asielzoeker in afwachting van een beslissing over zijn meervoudige asielaanvraag nog werken? 
 • Wat als hij erkend wordt als vluchteling of subsidiair beschermde? 
 • Mag de Ghanese echtgenoot van een Poolse vrouw in België werken tijdens de aanvraag gezinshereniging? 
 • Kan een persoon zonder wettig verblijf alsnog verblijf krijgen op basis van tewerkstelling?
 • Kan een Belgisch bouwbedrijf een Zuid-Afrikaanse magazijnier aannemen? 
 • En wat met een technologiebedrijf die een Chinese IT’er wil aanwerven? Is er een verschil indien het bedrijf in Brussel of Vlaanderen gevestigd is?
 • Kan een Russische ondernemer een eigen zaak starten in België? 
 • Wat zijn de overgangsmaatregelen voor personen die reeds voor 3 januari 2019 een tijdelijk verblijfsrecht hadden?

Veel mensen komen in hun dagelijkse praktijk in aanraking met dit soort vragen. Hoewel de omzetting van de single permit richtlijn de regelgeving rond tewerkstelling vereenvoudigt, is het niet steeds evident antwoorden te vinden.
Deze vorming geeft je een gestructureerd overzicht van de regelgeving rond tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of vrijwilligers en staan we zeker ook stil bij de voorziene overgangsmaatregelen.

Na deze vorming

 • begrijp je het onderscheid tussen arbeidsmigratie en andere vormen van migratie
 • situeer je de toegang tot werk binnen het overzicht van verblijfsgronden
 • begrijp je de verschillen tussen werken als werknemer of als zelfstandige
 • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van vreemdelingen
 • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet je waar je terecht kan met concrete vragen
Agentschap Integratie en Inburgering
Filipe Van Huylenbroeck

Opgelet: Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven. Ondervind je moeilijkheden om in te schrijven en vind je het antwoord niet in de veelgestelde vragen? Laat het ons weten.