Het AgII heeft ervoor gekozen om projectmatig te werken. Dit betekent voor leidinggevenden soms een nieuwe manier manier van werken. Dienst Kennis ontwikkelde samen met heel wat afdelingen en regio’s een projectmethode op maat van het AgII. In deze opleiding leer je wat dit betekent voor jou als leidinggevende:

Je leert welke verschillende rollen je hebt in het opvolgen en aansturen van projecten in het AgII, hoe je ervoor zorgt dat projectwerking bijdraagt tot meer efficiëntie en effectiviteit, hoe je risico's anticipeert en beheert, hoe je het evenwicht tussen projectwerk en regulier werk van medewerkers bewaakt, enz.

Je krijgt ook praktische tips om betere resultaten te behalen.

Leidinggevenden van het AgII.

Dinsdag 29 augustus 2017 van 9 tot 16.30 uur

Boudewijngebouw 3.E.12
Boudewijnlaan 30

1000 Brussel

Gratis
  • Je leert waaruit de projectmethode bestaat en wat die betekent voor jou als leidinggevende.
  • Je leert welke fases een project doorloopt en hoe je een doordachte en realistische planning kan uitwerken.
  • Je krijgt meer inzicht in de verschillende rollen binnen een project om zo een adequate projectstructuur op te zetten.
  • Je krijgt tips om risico's en weerstand te beperken.
  • Je doet concrete oefeningen en er is ruimte om mogelijke moeilijkheden te bespreken.
  • Ten slotte leer je ook welk ondersteuningsaanbod er is binnen het AgII.

Breng dus zeker een project mee waarin je een bepalende rol speelt!

Een week voor de opleiding ontvang je een intakefiche, om te peilen naar je verwachtingen.

Chris Logghe (Agentschap Overheidspersoneel) en Vanessa Aerts (VDAB)
Agentschap Integratie en Inburgering

Opgelet: Inschrijven kan enkel via Internet Explorer of Firefox! Andere webbrowsers geven problemen bij het inschrijven/registreren.