Hoe communiceer je in duidelijke taal met anderstaligen? 

Professionals die werken met vluchtelingen, nieuwkomers, mensen met een migratieachtergrond.

 Dinsdag 19 maart 2019, van 9.30 tot 12 uur

Howest, St. Jorisstraat 71, Brugge

Gratis

Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Ook op jouw job als dienstverlener.
Je krijgt steeds meer anderstalig en cultureel divers cliënteel over de vloer en dat zorgt voor extra uitdagingen. Eén van die uitdagingen is vlot en duidelijk communiceren.

Taaldrempels staan een kwaliteitsvolle communicatie vaak in de weg. Daarom is het voor jou niet altijd vanzelfsprekend om in deze context een toegankelijke dienstverlening te garanderen. 
Kwaliteitsvol communiceren betekent dat beide partijen, jij en je cliënt, elkaar goed begrijpen en zich genuanceerd kunnen uitdrukken. De boodschap optimaal overbrengen, is het doel. Dit komt het anderstalig én het Nederlandstalig cliënteel ten goede. Bovendien kan jij vlotter werken.

Hoe zorg je voor kwaliteitsvolle communicatie? Je kan taaldrempels wegwerken door een reeks taal-overbruggende instrumenten zoals contacttalen, sociaal tolken, pictogrammen... in te schakelen. Het inzetten van deze instrumenten betekent niet dat je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, het is aanvullend.

De vorming communicatiewaaier is een vorming op maat waar je de nodige inzichten, kennis en competenties opdoet om aan de hand van een aantal hulpmiddelen een laagdrempelige communicatie en toegankelijke dienstverlening te creëren.
Het is een praktijkgerichte vorming, met een deel theorie als basis.

Dit vormingsaanbod is een samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en Howest Hogeschool.

Bekijk de volledige vormingenreeks

Agentschap Integratie en Inburgering
Siska Goubert of Wendy Mutithi

Vragen over inhoud of doelgroep: Lieselot Spillebeen

Schrijf je in