Je maakt kennis met de procedures voor de erkenning van buitenlandse diploma's.

Trajectbegeleiders die over onvoldoende basiskennis beschikken om dossiers diplomagelijkschakeling professioneel te begeleiden.

Donderdag 16 november 2017, van 9.30 tot 15 uur

Tour & Taxis
Agentschap Integratie en Inburgering
Havenlaan 86C
2
de verdieping, zaal 3 ABC

Om de lift te kunnen nemen moeten de deelnemers hun identiteitskaart inruilen voor een badge aan de centrale onthaalbalie.

gratis

Tijdens deze vorming willen we de deelnemers wegwijs maken in het kluwen van procedures voor de erkenning van buitenlandse diploma’s secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

We starten met een ruime inleiding rond:

  • wat is een diploma-erkenning?
  • Waarom is het belangrijk een diploma-erkenning aan te vragen?
  • Waar kan dit aangevraagd worden?
  • Kan iedereen een diploma-erkenning aanvragen?
  • Hoe situeert diploma-erkenning zich in het ruimere veld van EVC/EVK?
  • ...

Vervolgens overlopen we in detail alle mogelijke procedures om buitenlandse diploma’s te laten erkennen.

Theoretische toelichtingen wisselen we af met oefeningen en we bespreken casussen uit de praktijk.

Agentschap Integratie en Inburgering
Naric Vlaanderen

Opgelet: Inschrijven kan enkel via Internet Explorer of Firefox! Andere webbrowsers geven problemen bij het inschrijven/registreren.