Je ontwikkelt de basisvaardigheden en -competenties die een sociaal tolk nodig heeft.

Je volgde een infosessie sociaal tolken en je bent geslaagd voor de instaptoets.
Of je kreeg een leeradvies na een begeleidings- of feedbackgesprek.

We zijn vooral op zoek naar kandidaten: Mongools, Koerdisch, Pasjtoe, Farsi, Maghrebijns Arabisch, Roemeens, Bulgaars, Armeens en Georgisch.

Opgepast: herkanser - als de groep herkansers groot genoeg is, worden hun lessen op andere dagen voorzien. Dit kunnen we pas communiceren nadat de inschrijvingen zijn afgesloten. De andere dagen zijn: 6/11, 8/11, 13/11, 27/11 en 3/12.

Op dinsdag en/of donderdag vanaf 23 oktober t.e.m. 11 december 2018, zie lessenrooster

Herman Teirlinck, Havenlaan 88, 1000 Brussel (lokaal 1.53)

> Wegbeschrijving

Gratis

Je ontwikkelt de basisvaardigheden en -competenties die een sociaal tolk nodig heeft.

De module duurt 46 uur en is ingedeeld in 8 lesdagen van ongeveer 6 uur.

Je volgt de volgende lessen:

  • Tolktechnieken en spreekvaardigheid
  • Terminologie
  • Deontologie

Tijdens de laatste les, leg je een test af.
 

Inschrijven kan tot en met 28 september 2018.

Agentschap Integratie en Inburgering
Vera Larionova

02 207 97 35 (elke werkdag van 9 tot 12 uur)

E info@sociaaltolkenenvertalen.be

Opgelet: Gebruik enkel Internet Explorer om je in te schrijven en doe dit vanop een computer (niet via smartphone of tablet).