Als derdelander kan je de status van ‘langdurig ingezetene’ aanvragen. Je kan de status of het tweede verblijf aanvragen in de hele Europese Unie. De EU voerde de status in 2003 in met richtlijn 2003/109/EG.

Eenmaal je de status van langdurig ingezetene hebt, kan je een ‘tweede verblijf’ vragen in een andere EU-lidstaat. Bijvoorbeeld: als langdurig ingezetene in Spanje een tweede verblijf aanvragen in België, of omgekeerd.

Verwar de ‘status’ van langdurig ingezetene niet met je ‘verblijfsrecht’ in België. Je kan de status voorstellen als een surplus dat je aan je verblijfsrecht toevoegt als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Kies hier jouw situatie:

Extra informatie