Ga je niet akkoord met een beslissing van de DVZ of CGVS over jouw asielaanvraag? Dan kan je een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Kies welk beroep je wil instellen:

Extra informatie