De Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een centraal team juristen en drie regioteams juristen. Ons aanbod bestaat uit:

 • INFORMATIE: deze website, de Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, het Tijdschrift voor vreemdelingenrecht
 • ADVIES: centrale en regionale juridische helpdesk
 • VORMING: open aanbod en aanbod op maat: zie 'vormingen' op deze website
 • BEGELEIDING: ondersteuning van organisaties om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen in hun dienstverlening; overleg, uitwisseling en werkgroepen; knelpuntbespreking met beleidsverantwoordelijken

Opgelet! De juridische dienstverlening wordt de komende maanden gewijzigd, wegens herstructurering van het Agentschap Integratie en Inburgering. We excuseren ons voor eventuele hinder en storingen.

Centrale en regionale juridische helpdesk

 • Lees eerst onze info op deze webpagina's
 • Heb je advies nodig op jouw maat? Contacteer ofwel onze centrale helpdesk, ofwel onze regionale helpdesk.

Centrale juridische helpdesk

Maandag

 Woensdag

 Vrijdag

 9 – 12.30 uur

 13.30 – 17 uur

 9 – 12.30 uur

Bel naar 02 205 00 55 en kies een toets:

 • Toets 1: Internationaal Familierecht (familiaal IPR)
  Welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, echtscheiding,... Vragen ook per mail mogelijk.
 • Toets 2: Asielrecht (door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
  Asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), opvang van asielzoekers. Vragen ook per mail mogelijk.
 • Toets 3: Vreemdelingenrecht  
  Verblijfsdocumenten, gezinshereniging, EU-verblijf, arbeidskaarten, sociale rechten, doelgroep inburgering (vragen ook per mail mogelijk), uitwijzing, nationaliteit,...
 • Toets 4: Medische aspecten van het vreemdelingenrecht (terugbetaling van medische kosten, medische regularisatie (9ter), terugkeer bij ziekte,...) Let op: toets 4 is niet meer actief sinds 01-02-2018; stel uw vragen via toets 3. We kunnen medische vragen ook niet meer per mail beantwoorden. 

Sommige specifieke vragen kan je ook e-mailen aan juridesk[at]integratie-inburgering.be 

 • We beantwoorden alleen e-mailvragen over "internationaal familierecht" of "asielrecht". Vermeld dan dit onderwerp in je e-mail. 
 • Vragen over het ruime vreemdelingenrecht beantwoorden we alleen telefonisch, niet per e-mail. Ook vragen over de doelgroep van inburgering en over medische aspecten van het vreemdelingenrecht kunnen we vanaf 01-02-2018 niet meer per mail beantwoorden. 

Regionale juridische helpdesk

 • Regioteam Oost- en West-Vlaanderen: T 09 267 66 45, 46 of 47: elke werkdag (9u–12u en 13u30–16u) of juridesk.ovlwvl[at]integratie-inburgering.be. Gesloten op 09-03 en 12-03-2018.
 • Regioteam Brussel + rand-Mechelen-Leuven: T 02 414 04 53: elke werkdag (9u–12u en 14u–16u30). Consultatie ter plaatse (Mommaertsstraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) kan enkel op afspraak bij CAW Brussel op hetzelfde nummer of 02 414 24 23. 
 • Regioteam Limburg + kempen en hagelandDeze werking sluit definitief vanaf 28-02-2018, wegens herstructurering van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering? Zeg het ons via dit formulier. 

Wij onderzoeken jouw klacht. Hoe dit onderzoek verloopt, lees je in het klachtenreglement.

Extra informatie