De Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft het volgende aanbod:

 • INFORMATIE: deze website, de Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, het Tijdschrift voor vreemdelingenrecht
 • ADVIES: centrale en regionale juridische helpdesk
 • VORMING: open aanbod en aanbod op maat: zie 'vormingen' op deze website
 • BEGELEIDING: ondersteuning van organisaties om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen in hun dienstverlening; overleg, uitwisseling en werkgroepen; knelpuntbespreking met beleidsverantwoordelijken

Opgelet! Wegens herstructurering van het Agentschap Integratie en Inburgering is de juridische dienstverlening verminderd en wordt ze de komende maanden gewijzigd. We excuseren ons voor eventueel ongemak

Centrale en regionale juridische helpdesk

 • Lees eerst onze info op deze webpagina's
 • Heb je advies nodig op jouw maat? Contacteer ofwel onze centrale helpdesk, ofwel onze regionale helpdesk.

Centrale juridische helpdesk

Maandag

 Woensdag

 Vrijdag

 9 – 12.30 uur

 13.30 – 17 uur

 9 – 12.30 uur

Bel naar 02 205 00 55 en maak uw keuze:

 • Toets 1: Internationaal Familierecht (familiaal IPR) : in augustus 2018 gesloten op maandagen (6, 13, 20 en 27) en op 15 en 22-08. Je kan ons opbellen op 3, 8, 10, 17, 24, 29, 31 augustus. Vragen per mail zijn altijd mogelijk aan juridesk[at]integratie-inburgering.be
  Welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, echtscheiding,... Vragen ook per mail mogelijk.
 • Toets 2: Asielrecht (door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen): gesloten op 20 augustus 2018
  Asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), opvang van asielzoekers. Vragen ook per mail mogelijk.
 • Toets 3: Vreemdelingenrecht 
  Gezinshereniging, EU-verblijf, ...(alle verblijfsstatuten behalve asiel), verblijfsdocumenten, arbeidskaarten, sociale rechten, medische aspecten, doelgroep inburgering, uitwijzing, Belgische nationaliteit,... Vragen over deze thema's kunnen niet per mail.

Sommige specifieke vragen kan je ook e-mailen aan juridesk[at]integratie-inburgering.be 

 • We beantwoorden alleen e-mailvragen over "internationaal familierecht" of "asielrecht". Vermeld dan dit thema als Onderwerp van je e-mail. 
 • We beantwoorden geen vragen per e-mail over het ruime vreemdelingenrecht. Ook vragen over de doelgroep van inburgering en over medische aspecten van het vreemdelingenrecht kunnen we vanaf 01-02-2018 niet meer per mail beantwoorden. 

Regionale juridische helpdesk

 • Regioteam Oost- en West-Vlaanderen: T 09 267 66 45, 46 of 47: elke werkdag (9u–12u en 13u30–16u) of juridesk.ovlwvl[at]integratie-inburgering.be. Gesloten van 6 tot 21 augustus 2018: contacteer de centrale juridische helpdesk T 02 205 00 55 (zie hierboven)
 • Regioteam Brussel + rand-Mechelen-Leuven: T 02 414 04 53: elke werkdag (9u–12u en 14u–16u30). Consultatie ter plaatse (Mommaertsstraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) kan enkel op afspraak bij CAW Brussel op hetzelfde nummer of 02 414 24 23.
 • Regioteam Limburg + kempen en hagelandDefinitief gesloten sinds 28-02-2018: contacteer de centrale juridische helpdesk T 02 205 00 55 (zie hierboven).

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering? Zeg het ons via dit formulier. 

Wij onderzoeken jouw klacht. Hoe dit onderzoek verloopt, lees je in het klachtenreglement.

Extra informatie