In verband met het huwelijksvermogen kunnen echtgenoten een huwelijkscontract afsluiten voor een notaris of kan een rechter uitspraak doen over bijvoorbeeld de verdeling van het huwelijksvermogen in het kader van een echtscheiding.

De vraag die we hier trachten te beantwoorden is wanneer de Belgische rechter bevoegd is inzake huwelijksvermogensrecht.

Welke regels bepalen of de Belgische rechter bevoegd is?

Op dit moment zijn er nog geen regels van de Europese Unie (EU) over huwelijksvermogen in werking getreden. Voorlopig bepaalt in België het Wetboek IPR wanneer de Belgische rechtbanken bevoegd zijn inzake huwelijksvermogen.

Wanneer is de Belgische rechter bevoegd?

In een van de volgende gevallen kan een vordering inzake huwelijksvermogen voor de Belgische rechter worden ingesteld (artikelen 5, 6, 11, 42 en 43 Wetboek IPR):

  • als de verweerder zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in België heeft
  • als de partijen hiervoor kiezen, tenzij de rechter oordeelt dat er geen betekenisvolle band is met België

  • als een van de echtgenoten zijn gewone verblijfplaats in België heeft op het moment dat zij een gezamenlijke vordering indienen

  • als de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats van de echtgenoten in België was en de vordering werd ingesteld binnen de twaalf maanden nadat deze gemeenschappelijke verblijfplaats werd verlaten

  • als de echtgenoot bij het instellen van de vordering sinds minstens twaalf maanden zijn gewone verblijfplaats in België heeft
  • als beide echtgenoten bij de instelling van de vordering Belg zijn
  • als de vordering kadert in een herziening van de gevolgen van een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of een nietigverklaring van het huwelijk die in België werd uitgesproken
  • in uitzonderlijke gevallen wanneer de zaak nauwe banden heeft met België en een procedure in het buitenland onmogelijk blijkt of het onredelijk zou zijn te eisen dat de vordering in het buitenland wordt ingesteld.

Het kan gaan over vorderingen om het huwelijksvermogen te verdelen of om het stelsel dat van toepassing is op de goederen, te veranderen. 

Extra informatie