Een aantal instanties kunnen je helpen bij het zoeken naar medische informatie over je herkomstland.

Deze hulp richt zich meestal enkel tot wie effectief terugkeer overweegt. Of wie vragen heeft over medicatie

IRRiCO (IOM)

Informatie over de Terugkeer en de Reïntegratie in de landen van herkomst (IRRiCO) is een project van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

IRRiCO verzamelt betrouwbare en actuele informatie over landen van herkomst om vreemdelingen te helpen bij hun keuze om terug te keren. De informatie gaat over:

  • de terugkeer- en reïntegratiemogelijkheden
  • de socio-economische situatie
  • gezondheidszorg en sociale zekerheid

IRRiCO maakt informatie toegankelijk via een internetdatabank met landeninfo met adequate, neutrale en geschikte informatie in verband met de vrijwillige terugkeer en de reïntegratiemogelijkheden voor migranten in de landen van terugkeer.

Er is mogelijkheid tot individuele vraagstelling over terugkeer en reïntegratie. De terugkeerconsulenten en maatschappelijke werkers kunnen die gebruiken om migranten te ondersteunen die overwegen om terug te keren.

Het IOM-kantoor in Brussel helpt u bij deze individuele informatievraag: 02 290 33 86 of adasilva@iom.int

Antigifcentrum

Stel uw vraag aan het antigifcentrum: T 070 245 245, of E medical.team@poisoncentre.be.

Extra informatie