Wat is (sociaal) tolken?

Wat is tolken?

Een mondelinge boodschap getrouw en volledig omzetten van een taal naar een andere.

Wat is sociaal tolken?

Sociaal tolken gebeurt in opdracht van een voorziening of overheid / een hulpverlener of ambtenaar.

Wat zijn de doelstellingen van sociaal tolken?

Twee doelstellingen:

 • Iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, toegang geven tot sociale en openbare dienst- en hulpverlening.
 • Iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, in staat stellen zijn rechten uit te oefenen en zijn plichten na te komen

De sociaal tolk volgt een deontologische code. Die geeft aan hoe hij het best optreedt en biedt het beroep en de tolk bescherming.

Welke diensten verleent een sociaal tolk?

Er zijn twee vormen van sociaal tolken:

 • Telefoontolken: het gesprek tussen opdrachtgever en anderstalige cliënt(en) wordt getolkt via de telefoon.
 • Tolken ter plaatse: de sociaal tolk is fysiek aanwezig bij het gesprek tussen opdrachtgever en anderstalige cliënt(en).

Wat is sociaal tolken NIET?

De volgende tolkprestaties beschouwen we niet als sociaal tolken:

 • Tolkprestaties rechtstreeks voor een anderstalige cliënt, zelfs gratis of tegen een sociaal tarief.
 • Gelegenheidstolken: de inzet van niet-opgeleide tolken (vaak vrienden, bekenden, familie van de anderstalige cliënt).
  Waarom is dit geen sociaal tolken?
  • er kan geen kwaliteit gegarandeerd worden;
  • er geldt geen beroepsgeheim.
 • Zakelijk tolken of conferentietolken: tegen betaling tolken voor privépersonen of commerciële bedrijven. Gebeurt meestal op vergaderingen of congressen.
 • Tolkopdrachten voor de politie, een onderzoeksrechter of de rechtbank. Dit tolkwerk valt onder de noemer gerechtstolken, waarvoor heel andere regels en afspraken gelden.
 • Tolkwerk voor kandidaat-vluchtelingen in opdracht van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dat noemt men het asieltolken.
 • Interculturele bemiddeling of gezinsondersteuning. Bemiddelaars of gezinsondersteuners werken vaak in dezelfde werkomgevingen als de sociaal tolken en ze tolken ook geregeld. Maar ze hebben ook de opdracht om de anderstalige cliënt en de hulpverlener bij te staan met advies, ze begeleiden de cliënt soms ook individueel.

 

Extra informatie