Een van de opdrachten van de Dienst certificering sociaal tolken en vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) is ervoor te zorgen dat er voldoende gecertificeerde tolken zijn voor die talen waar vraag naar is. 
Daarom stemt de Dienst certificering zijn rekrutering af op de taalnoden die de diensten voor sociaal tolken bijhouden.

Opleidings- en certificeringstraject sociaal tolk

Opleidings- en certificeringstraject

Het opleidings- en certificeringstraject bestaat uit volgende onderdelen:

1. Infosessie

In de infosessie kom je te weten wat het beroep van sociaal tolk inhoudt, uit welke onderdelen het opleidings- en certificeringstraject bestaat en hoe die georganiseerd zijn.

De voorwaarden om deel te nemen aan een infosessie:

  • Je kan aantonen dat je over een B2-niveau Nederlands beschikt.
  • Als je dit niet kan aantonen, moet je een taaltest Nederlands afleggen in een van de regionale kantoren van het AgII.

Lees meer over de voorkennis Nederlands die vereist is:

Lees meer over de infosessie

2. Instaptoets

De instaptoets bestaat uit twee delen.

  • Je legt een kennistest taal af voor één taal, namelijk de taal die jij je zwakke spreektaal vindt.
    De test bestaat uit een geluidsfragment met vragen en een prenttekening, die allebei te maken hebben met de sociale sector.
  • Het tweede deel peilt naar enkele basisvaardigheden die je nodig hebt als sociaal tolk. 

Als je hiervoor slaagt, mag je de basisopleiding volgen.
Deelnemen aan de instaptoets kost €100. Je kan maximaal drie keer herkansen. Dit inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar. Je kan enkel aan de instaptoets deelnemen na betaling.

3. Begeleidingsgesprek

Ben je geslaagd voor de instaptoets en denk je dat je klaar bent om meteen aan de certificeringsproef te beginnen? 
Dan kan je een begeleidingsgesprek aanvragen.

In dit gesprek wordt via vragen en oefeningen gepeild naar je kennis van de sociale sector en de deontologie van sociaal tolken en tolktechnieken.

  • Als je een beoordelingsadvies krijgt, kan je deelnemen aan de certificeringsproef
  • Als je een leeradvies krijgt, is zelfstudie vereist of wordt je gevraagd om de basisopleiding te volgen

Beide adviezen zijn bindend.

Lees meer

4. Basisopleiding

Tijdens de basisopleiding krijg je de kennis, vaardigheden en competenties die je nodig hebt als sociaal tolk. De lessen zijn in het Nederlands en zijn gratis.

De basisopleiding bestaat uit twee modules, met daar tussenin een test.

In Module 1 leer je de tolktechnische basisvaardigheden kennen. 
Daarna volgt een test.

In Module 2 maak je kennis met het werkveld van sociaal tolken, en oefen je een andere taal met taalpartners.

Lees meer

5. Certificeringsproef

De certificeringsproef (CP) bestaat uit twee rollenspelen. In een rollenspel wordt een reëel tolkgesprek nagebootst.

Zo wordt nagegaan of je over de nodige kennis, vaardigheden en competenties beschikt.

De certificeringsproef is gratis.

Lees meer

6. Feedbackgesprek

Als je niet bent geslaagd en graag opnieuw wil deelnemen aan de certificeringsproef, ben je verplicht om een feedbackgesprek te volgen.

In het gesprek worden de opnames van de rollenspelen samen met de beoordeling geanalyseerd.

Het gesprek mondt uit in een leeradvies of beoordelingsadvies. Beide adviezen zijn bindend.

Lees meer

Extra informatie