Een deontologische code is een ethische code die een kader aanreikt waarbinnen je kunt handelen en denken.

Ze geeft een houvast: hoe kan je het best optreden in verschillende situaties. Ze is ook een bescherming van het beroep en jezelf. Deze code kan ingeroepen worden als een van de partijen (bijvoorbeeld dienstverlener, tolkendienst, cliënt) er inbreuk op wil plegen.

> Download de deontologische code voor sociaal tolken (pdf, 4 blz.)

 

Extra informatie