Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
195.818
BGV – vasthouding – bijlage 13septies – UDN – art. 51/4 Vw. – taal onderzoek asielaanvraag –daaropvolgende beslissing – lex specialis – MTHEN - schorsing