Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
206.241
Asielzoeker – Irak – ongeloofwaardige verklaringen – geen steun in administratief dossier – voldoende informatie gegeven – nieuwe elementen – identiteitskaart ernstige aanwijzing – toekenning vluchtelingenstatus

De Raad kan de ernstige twijfels omtrent de geloofwaardigheid van verzoeker die door het CGVS wordt opgeworpen niet volgen. De ernstige twijfel blijkt immers niet uit het dossier. Zo kan de verzoeker voldoende informatie geven over de stad Mosoel waar hij is opgegroeid. Hij is in staat om onder andere de wijk aan te duiden waar hij is opgegroeid, alsook de verschillende bruggen en televisiekanalen. Het commissariaat heeft dan ook zijn verplichting tot formele en materiële motivering geschonden, alsook de beginselen van behoorlijk bestuur in zoverre zij betrekking hebben op de verplichting om een grondig onderzoek te voeren, rekening houdend met alle relevante elementen.

 

De Raad is op basis van zijn verklaringen van oordeel dat de verzoeker voldoende heeft aangetoond dat hij afkomstig is van Mosoel. Hij kan immers een identiteitskaart voorleggen (afgeleverd door Mosoel in juni 2012), wat een ernstige aanwijzing is dat hij er verbleef De Raad acht de verklaringen van de verzoeker over de collaboratie met de Verenigde Staten ook geloofwaardig. De verzoeker loopt immers het risico op represailles, aangezien bepaalde familieleden in het verleden hebben samengewerkt met het Amerikaans leger.