Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
200.119
Verzoeker geboren in België in 1973 – sedert geboorte onbeperkt verblijfsrecht – openbare orde – terrorisme – gehuwd met Belgische vrouw – Belgische kinderen – art. 8 EVRM – belangenafweging – Boultif-criteria – folterpraktijken in Marokko ten aanzien van personen gelieerd aan terrorisme – art. 3 EVRM – OCAD-advies - vernietiging