Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
207.045
Beslissing tot terugdrijving – E+ kaart verkregen op basis van valse Franse identiteitskaart - UDN – vader van een Belgisch kind – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – schorsing