Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
199.510
BGV – detentie - terugleiding naar de grens – UDN – art. 33 Vluchtelingenverdrag – Soedan – geen zekerheid over Dublin-overname – Italië – opvangstructuren - terugleiding naar de grens is geen loutere uitvoeringsmaatregel – aanvechtbare rechtshandeling – art. 3 EVRM – ernstig middel – schorsing tenuitvoering beslissing tot terugleiding naar de grens