9 april 2019

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) keurt nominatieve reizigerslijsten voor geplande schoolreizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) enkel nog goed indien de datum van terugkeer voorzien is uiterlijk op 12 april 2019. DVZ behandelt geen nominatieve reizigerslijsten voor schoolreizen waarvan het vertrek of de terugkeer voorzien is na 12 april 2019. Dat laat de Dienst Vreemdelingenzaken weten via zijn website.

Nominatieve reizigerslijst

Wettig verblijvende derdelands scholieren die geen paspoort hebben kunnen toch op schoolreis gaan naar een andere EU-lidstaat (en Zwitserland, Noorwegen en IJsland) wanneer ze met een pasfoto vermeld staan op een door DVZ gewaarmerkte nominatieve reizigerslijst.

Gevolgen Brexit

De behandelingsstop van DVZ is het gevolg van de huidige onzekerheid over Brexit en het moment en de wijze waarop het VK de Europese Unie (EU) zal verlaten. Na 12 april 2019 is er momenteel geen garantie dat het VK de nominatieve reizigerslijst nog steeds zal erkennen. Een van de scenario’s die zich kunnen voordoen is een “harde Brexit” op 12 april 2019 waarbij andere regels zullen gelden voor de toegang tot het grondgebied van het VK. Enkel in geval van een Brexit op basis van een goedgekeurde overeenkomst tussen de EU en het VK is de geldigheid van de nominatieve reizigerslijst voor schoolreizen naar het VK gegarandeerd.