18 mei 2017

Geplande tolkopdrachten op deze dagen vinden echter wel plaats. Hou rekening met deze sluitingsdagen om tijdig je tolk- of vertaalaanvraag in te dienen.