Voyageurs zijn de afstammelingen van autochtone rondtrekkende gezinnen. Het waren doorgaans handelaars en ambachtslui. Ze worden tot de woonwagenbewoners gerekend.

Lees meer over woonwagenbewoners

Zie ook: Rom, Manoesj, woonwagenbewoner