ociale verscheidenheid binnen een populatie. Bijvoorbeeld een mix van rijk en arm, allochtoon en autochtoon, jong en oud, werkend en werkloos.  De sociale mix kan toegepast worden op scholen, buurten, huisvestingsprojecten, socialezekerheidssystemen, enzovoort.