Mensen stimuleren om actief te zijn in het maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld door lid te worden van een vereniging, vrijwilligerswerk te doen of vergaderingen van het buurtcomité bij te wonen.